Név Feladatkör Oktatott tárgy Email cím
Barabás Erika reál munkaközösségi vezető, osztályfőnök 7.a matematika, informatika barabaserika@kolonicsiskola.hu
Bella Krisztina humán mk. vezető, osztályfőnök 6.a magyar, történelem bellakrisztina@kolonicsiskola.hu
Dudarné Csillag Monika intézményvezető-helyettes, tanár, osztályfőnök 7.b testnevelés, tanuásmódszertan, küzdelem és játék dudarmonika@kolonicsiskola.hu
Budai Edit tanár angol budaiedit@kolonicsiskola.hu
Csernátoni Attila tanár földrajz, testnevelés csernatoniattila@kolonicsiskola.hu
Domán Vivien tanító, osztályfőnök 2.a domanvivien@kolonicsiskola.hu
Frey-Deák Judit tanár, osztályfőnök 8.a német deakjudit@kolonicsiskola.hu
Dudik Benedek tanító természetismeret dudikbenedek@kolonicsiskola.hu
Eisenbacherné Hámori Katalin tanító 2.a ehamorikatalin@kolonicsiskola.hu
Gregor Helga napközis nevelő, testnevelő testnevelés gregorhelga@kolonicsiskola.hu
Gyurácz Ottilia tanító, osztályfőnök 3.o gyuraczottilia@kolonicsiskola.hu
Hídvégi Antónia tanító, osztályfőnök 4.b hidvegiantonia@kolonicsiskola.hu
Kerekes Mónika tanár, osztályfőnök 5.a magyar, dráma kerekesmonika@kolonicsiskola.hu
Dobos Dorottya tanár angol dobosdorottya@kolonicsiskola.hu
Farkas Adrienn testnevelő testnevelés farkasadrienn@kolonicsiskola.hu
Máthé Lászlóné tanár, osztályfőnök 5.b fizika, kémia, technika mathejulia@kolonicsiskola.hu
Nácsa Zoltánné tanító 2.o, osztályfőnök 1.b nacsaeva@kolonicsiskola.hu
Nagyné Laczkovich Orsolya tanító, osztályfőnök 4.a sakkpalota nlaczorsolya@kolonicsiskola.hu
Orbánné Gyenes Katalin tanító, osztályfőnök 1.a dráma, tánc, sakkpalota orbannegyk@kolonicsiskola.hu
Palásthy Judit tanár matematika, testnevelés palasthyjudit@kolonicsiskola.hu
Pallanki Károly tanár, osztályfőnök 8.b történelem, erkölcstan pallankikaroly@kolonicsiskola.hu
Pelsőczi Krisztina intézményvezető-helyettes, osztályfőnök 6.b, tanító matematika, angol, tanulásmódszertan, informatika, olimpia ismeret pelsoczikrisztina@kolonicsiskola.hu
Sali Attila intézményvezető, tanár biológia, digitális kultúra saliattila@kolonicsiskola.hu
Schnitzer Ildikó tanító, osztályfőnök 2.b, osztályfőnöki mk. vezető schnitzerildiko@kolonicsiskola.hu
Szabó Henis Petra tanító, alsós mk. vezető sakkpalota szhpetra@kolonicsiskola.hu
Tamon Erika napközis nevelő ének tamonerika@kolonicsiskola.hu
Stokker Zsuzsanna tanár, napközis nevelő német, tanulásmódszertan, erkölcstan stokkerzsuzsa@kolonicsiskola.hu
Tóth László tanár, napközis nevelő rajz és vizuális kultúra tothlaszlo@kolonicsiskola.hu
Joó István testnevelés
Nagyné Romhalmi Márta napközis nevelő
Szűcs Virág napközis nevelő